Prognoza dla rynku kruszyw

Popyt na kruszywa zależy od sytuacji w budownictwie. Jednakże różne segmenty tej branży generują popyt na odmienne rodzaje kruszyw. Jeśli zatem koniunktura w różnych segmentach branży budowlanej ewoluuje w różny sposób, ma to istotne znaczenie dla rozważań dotyczących popytu na kruszywa. Bardzo ważne wydaje się przy tym wyróżnienie dwóch podstawowych segmentów branży budowlanej, a mianowicie budownictwa ogólnego oraz budownictwa infrastrukturalnego, a w szczególności drogowo-mostowego. Patrząc z punktu widzenia branży kruszyw, podział taki jest ważny, ponieważ zdecydowana większość popytu na kruszywa łamane pochodzi od budownictwa infrastrukturalnego, w tym głównie drogowego, natomiast na piaski i żwiry ze strony budownictwa ogólnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *