Prognoza dla rynku kruszyw

Popyt na kruszywa zależy od sytuacji w budownictwie. Jednakże różne segmenty tej branży generują popyt na odmienne rodzaje kruszyw. Jeśli zatem koniunktura w różnych segmentach branży budowlanej ewoluuje w różny sposób, ma to istotne znaczenie dla rozważań dotyczących popytu na kruszywa. Bardzo ważne wydaje się przy tym wyróżnienie dwóch podstawowych...